Click here Bookmark this page!

Thursday, July 07, 2011

The Quest by Hazel Manzano

Below is an autobiographical comics I made for Komikero Anthology back in 2010. Enjoy!Labels: ,

7 Comments:

At 11:04 AM, Blogger Sam said...

WHAT A JERK! Good for you, ate H! :D

-Josel, nakikigamit ako ng google acocunt ng kapatid ko kasi wala akong Gmail. XD

 
At 11:09 AM, Blogger cabbie lopez said...

interesting! enjoyed reading your comics!!

 
At 11:34 AM, Blogger Mark Rosario said...

Tipid movement to the max ah! Hahaha!

 
At 1:07 PM, Blogger kc cordero said...

hazel,
hindi yata alam ng iyong ex na ang isang diyosa ay dapat na gastusan. :)

 
At 1:20 AM, Blogger manong calbo said...

Ipadala mo yan sa team ko nang ma-terrorize ko at ng kapwa ko slave driver ^_^

 
At 6:43 PM, Blogger Hazel Manzano said...

Josel - Good for me talaga!
Cabbie - thanks for the note :)

Mark - uu pwedeng pang commercial ang the moves!

KC - siguro kasi hindi rin niya alam na Diyosa ako hehe.

Manong - yes, pls do share with your team :)

 
At 10:17 PM, Blogger silentassasin said...

based on a true story?

 

Post a Comment

<< Home

 
Callwork